Liten kvalitetsuppfödning av Ragdoll´s
Enmarken´s Ragdolls